KALİTE YÖNETİMİ

Bir kalite yönetim sistemi ile şirketinize yeni pazarlar açın ve yeni hedef kitleler bulun. Kalite yönetim sistemleri, şirkette herkes tarafından anlaşıldığı ve uygulandığı takdirde, gerçekten olağanüstü katma değer artışı sağlayabilirler.

Yetenekli ekibimiz, tam size özel ve DIN EN ISO 9001’e uygun bir kalite yönetim sisteminin şirketinizde kurulması ve bu sistemin uygulamaya geçilmesi aşamalarında sizi desteklemektedir. Yönetim araçlarının iyileştirilmesinde ve geliştirilmesinde, ayrıca denetimin ve denetim sonrası kontrollerin yönetilmesinde de yine size eşlik ediyoruz. İsteğiniz üzerine, yönetim dökümanlarınızı Almanca ve Türkçe olarak size özel iki dilli format halinde düzenliyoruz.

“DIN EN ISO 9001’e göre belgelendirmeye” yönelik danışmanlık hizmetlerimizin kapsamı:

  • Mevcut durumun tespiti
  • Süreç Analizi
  • Hedef durum konsepti
  • Kalite yönetim sisteminizin uygulanmaya başlanması ve takibi aşamalarına eşlik edilmesi
  • Kalite yönetimi dökümanları (el kitabı, yöntem açıklama dökümanları, formlar, çalışma talimatları, checklist’ler) ile ilgili konularda yardım edilmesi
  • Kalite yönetiminin uygulanmaya başlamasıyla faaliyet/iş süreçlerinin iyileştirilmesi
  • Çalışanların Eğitimi
  • Belgelendirmeye veya dış denetlemelere hazırlık için iç denetimlerin yapılması
  • Süreç iyileştirmelerinin sürdürülmesine/denetim sonrası kontrollere katılım ve destek sağlanması

AZAV’a uygun olarak eğitim sorumlularını belgelendiriyoruz
(AZAV:Uzmanların Belgelendirilmesi ve Yetkilendirilmesi Yönetmeliği).