EĞİTİM ATAĞI – RP KASSEL

“İyi bir meslekî eğitim”, Kassel’deki Eyalet Hükümeti Başkanlığının (RP) atak yapması anlamını taşıyor. Bu program sadece Hessen eyaletinde yerleşik ve çalışan sayısı 10’dan az olan ve yıllık cirosu da 2 milyon EUR’yu geçmeyen işletmelere yöneliktir.

Programın finansman ihtiyacı Avrupa Sosyal Fonlarından karşılanmaktadır. Program ile hem şirket/işletme sahipleri ve eğitilen personel, hem de eğitilenlerin meslekî vasıflarını arttırmaları – örneğin ek meslek edindirme kursları, meslekî etüt dersleri ya da sınava hazırlık kursları gibi uygulamalarla teşvik edilmektedir. Bu amaçla şirket başına 4.000 Euro’ya kadar varan teşvik primi verilmektedir.

Başvurularınızda size danışmanlık yapıyor ve gerekli meslekî vasıfları kazanmanıza yardımcı oluyoruz.