ŞİRKETLERİN DEVRİ

Şirketin nasıl devredileceğini açıklığa kavuşturmaya ne kadar erken başlarsanız, süreci sorunsuz ve başarıyla sonuçlandırma şansınız da o kadar yüksek olur. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerde şirketin devri ile ilgili düzenlemeler sadece şirketin yaşlanmasına karşı alınacak bir önlem olmayıp aynı zamanda ideal olarak şirketin günlük işleyişi ile ilgili acil düzenlemeleri de kapsar.

Sizi şirketin devri ile ilgili stratejinin amaca uygun olarak planlamasında de destekliyoruz. İlk olarak sizin şirketi kişisel yönlendirme olanaklarınızı ve içinde bulunduğunuz insani, mesleki, hukuksal ve finansal koşulları inceliyoruz: Şirket aile içinde mi devredilecek/kalacak? Aile işlerinin sevk ve idaresi kendi uhdesinde mi kalacak yoksa hariçteki şahıslara mı devredilecek? Şirketin devrini haklı çıkaran gerekçeler nelerdir? Şirketin mali değerinin belirlenmesinde size danışmanlık yapıyor; şirketin muhtemel alıcılarını araştırıyor ve devir-teslim sözleşmesini hazırlarken ve uygularken size eşlik ediyoruz.

Şirketinizi planlı olarak başarıyla devretmenizi sağlayacak sürecin temel aşamaları şunlardır:

  • Şirketin ilk statüsünün belirlenmesi
  • Devir alternatiflerinin belirlenmesi
  • Devir stratejisinin planlanması ve uygulanması
  • Şirketi devralacak uygun kişilerin araştırılması
  • Devir sürecinin yönetimi ve denetimi
  • Checklist’lerin yönetimi
  • Sözleşme belgeleri