İŞLETMECİLİKLE İLGİLİ BİLGİ BİRİKİMİ – BAFA

Ödenekli danışmanlık – Size teşvik ödeneği sağlayabiliriz. Çünkü kısa adı BAFA olan Federal Ekonomi ve İhracat Kontrol Dairesi tarafından akredite edilmiş bir danışmanlık şirketi olarak Belen & Partner’in amacı, özellikle serbest meslek sahipleri ile iş merkezi veya şubeleri Almanya’da olan orta ölçekli işletmelerin verimlilik ve rekabet edebilirlik kabiliyetlerini  güçlendirmektir.

Bunun daha açık bir ifade ile anlamı şudur: Bizden, bedeli büyük oranda BAFA tarafından karşılanmak üzere bir danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu hizmet kapsamında, işletmecilikle ilgili bilgi birikimine ilişkin bütün konular da pratik olarak ele alınabilecektir.

  • Finansman
  • Personel
  • Organizasyon
  • Kalite Yönetimi
  • Teknoloji & İnovasyon
  • İşbirliği
  • Dış Ticaret

BAFA’nın teşvik fonları şu şirketlere yöneliktir

  • genç şirketler (kuruluşu 1 yıl önce)
  • Yerleşik şirketler (kuruluşu üç ve daha fazla yıl önce)
  • Ekonomik zorluk içindeki şirketler (şirketin yaşı dikkate alınmaz)