ŞİRKETLERİN GELİŞTİRİLMESİ

Şirketinizin uykuya dalmış potansiyelini uyandırın! Profesyonelce yapılmış bir şirket analizi, şirketinizin güçlü yanlarını daha iyi tanımanızı ve zayıf yanlarına da hâkim olmanızı sağlar. Şirketinizle ilgili amaçlarınızı somut finansal ve akılcı temeller üzerine oturtuyoruz – amacınız ister maliyet düşürmeye veya ciro artırmaya yönelik tedbirleri almak; ister yeni bir kalite yönetim sistemini uygulamaya koymak, ister şirketinizi yeniden yapılandırmak ya da yeni piyasa alanlarına açmak olsun, hiç fark etmez. Girişimcilik danışmanlığımız çerçevesinde, size personelinizin yeteneklerini artırmalarını ve çalışanlarınızın daha başarılı olmalarını sağlayacak çok yönlü bir eğitim programı tavsiye ediyoruz.

Ayrıca yatırım hedeflerinizin planlama, finansman ve uygulanmasında, deneyimlerimiz ve ileri görüşlülüğümüz ile size eşlik ediyoruz.

Hizmetlerimiz ana başlıklar halinde şunlardır:

  • Ekonomik kapasitenizin ve hukuki koşulların kontrolünden sonra şirketinize uygun konsept belirleme
  • Rantabilite/Verimlilik hesaplarının, sermaye ihtiyacı hesaplarının ve finansman planlamalarının yapılması
  • KfW Bankası, federal ve eyalet hükümetlerinin teşvik fonları ile Avrupa çapında ilân edilen teşvik ödenekleri için başvurma
  • Bankalarla olan ilişkiler
  • Sözleşmeler

Özellikle Almanya ve Türkiye arasındaki iş ilişkilerinin geliştirilmesinde, Avrupa’da yeni üretim tesislerinin kurulmasında veya şirketlerin Alman-Türk şube ağlarının genişletilmesinde, bulunduğunuz yerdeki danışmanlığımızdan ve yerel olanakların sağlayacağı kapsamlı bilgi avantajlarımızdan da yararlanın. Teşvik fonları ve sübvansiyon rehberiniz olarak sermayenizin kaldırabileceği en uygun ve size özel bir finansman yapısı oluşturuyoruz.