YENİ İŞ/ŞİRKET KURMA

Yeni iş/şirket kuran girişimcilere özel bir ilk iş kurma koçluğu kapsamında, onlara uygun bir toplu hizmet anlayışı ile, profesyonel bir pazar planlaması yapmalarına, gereken önlemleri almalarına, bu önlemlerin başarı oranını ölçmelerine ve böylece şirketlerinin bu ilk kuruluş aşamasını güvenli bir şekilde başarmalarına yardım ediyoruz.

Size, Kuruluş Öncesi Koçluk hizmetimiz kapsamında, kendi iş kurma düşüncenize ait vizyonunuz doğrultusunda eşlik ediyoruz. Bundan sonra planın, Yeni şirketin kurularak ekonomik hayata kazandırılması aşamasına geçilir.

İş kurma koçluğu, ana başlıklar halinde şu hizmetleri kapsar:

 • Piyasa araştırması
 • Finansal planlama
 • Pazarlama
 • Kuruluş yerinin tespiti
 • Teşvik alma olanakları
 • İş/Faaliyet planlamanızın yapılması
 • Kâr(lılık) tahmininin yapılması
 • Başabaş noktasının hesaplanması
 • Nakit akışının hesaplanması
 • Sözleşmelere bağlı sorumluluklar
 • Muhasebe ve alacakların tahsili
 • Banka görüşmelerine hazırlık ve yardım
 • Sanayi sicil kaydı / kayıt başvurunuz

Bir şirketin kurulması güzel bir iş kurma fikrinin yanında, bir dizi yön gösterici kararların da alınmasını gerektirir. Bu nedenle bağımsız şirketinizin daha ilk aylarından itibarenKuruluş sonrası koçluk hizmetimiz ile size eşlik ediyoruz.